Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Lễ tưởng niệm ngày Quốc Hận 30/4 tại Mel Lastman Square – Canada

Lễ tưởng niệm ngày Quốc Hận 30/4 tại Mel Lastman Square – Canada

Cộng đồng Việt Toronto lại một nữa đã tề tựu đông đảo ở Mel Lastman Square, toạ lạc tại số 5100 Yonge St, North York, để tham dự Lễ tưởng niệm ngày Quốc Hận vào ngày 30 tháng 4, 2017 lúc 11 giờ sang do Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực VNCH tổ chức. Ngay sau khi buổi lễ thượng kỳ và diễn văn khai mạc của ông Đồng Văn Minh, chủ tịch Hội Cựu Quân Nhân, trưởng ban tổ chức, cùng với lời phát biểu của các vị quan khách như Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải, Judy Sgro, Patrick Brown, hơn 500 đồng bào đã cùng khí thế tuần hành vào dọc đường Yonge để đồng hành cùng quốc nội phản đối cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Những khẩu hiệu như Cộng sản Hèn với giặc ác với dân hay đả đảo CSVN bán nước đã vang lên trong suốt cuộc tuần hành.