Lễ tưởng niệm ngày khai sáng nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo tại Maryland

Ngày 17/5 năm Đinh Dậu, đúng vào ngày 18/5 Âm Lịch tại Việt Nam, một buổi lễ tưởng niệm ngày khai sáng nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo của Đức Huỳnh Giáo chủ đã được diễn ra tại trung tâm của Hội Cao Niên ở Silver Spring, Maryland.