Lễ tưởng niệm ngày Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day) tại Lauderdale Memorial Park

Ngày 25/05/15, cũng là ngày Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day), lá cờ vàng 3 sọc đỏ đã tung bay cùng lá cờ Hoa Kỳ tại Lauderdale Memorial Park ở thành phố Fort Lauderdale, tiểu bang Florida. Mặc dù trời mưa nhưng buổi lễ tưởng nhớ các quân nhân trong quân đội Mỹ và VNCH đã tử trận vẫn được diễn ra rất trang trọng. SBTN đã thực hiện một vài cuộc phỏng vấn nhỏ với một số cựu quân nhân người Việt và Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng lắng nghe những tâm tình của họ trong phóng sự sau đây.