Lễ tưởng niệm & húy nhật lần 9 Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ vào sáng thứ Bảy 1/7/2017 đã tổ chức lễ tưởng niệm và húy nhật lần thứ 9 Đức Đệ Tứ Tăng Thống, Cố Đại Lão Hoà Thượng Thích Huyền Quang tại chùa Huệ Quang thành phố Santa Ana Nam California. Buổi lễ có sự tham dự đông đảo các chư tôn đức tăng ni và đồng hương Phật tử.