Lễ tưởng niệm cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu lần thứ 20 tại Nam California

Theo thông lệ hàng năm, Liên hội cựu chiến sĩ VNCH Nam California cùng phối hợp với nhiều đoàn thể trong cộng đồng đã tổ chức lễ tưởng niệm cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu tại hội trường của trường Warner Middle School thuộc thành phố Westminster, Nam California.