Lễ Tưởng Niệm Cố Thiếu Tướng Lê Minh Đảo

Vào trưa thứ Bảy 19/3/2022 tại nhà hàng Diamond 3 thành phố Westminster Nam California, Hội Cựu Chiến Sĩ Sư Đoàn 18 Bộ Binh đã tổ chức lễ tưởng niệm Cố Thiếu Tướng Lê Minh Đảo Nguyên Tư Lệnh Sư Đoàn 18.