Lễ Tưởng Niệm Cố Thiếu Tướng Lê Minh Đảo Tại Worcester, Massachusetts

Cố Thiếu tướng Lê Minh Đảo sinh năm 1933 tại Saigon, ông tốt nghiệp khóa 10 trường võ bị quốc gia Việt Nam, Đà lạt vào năm 1954. Ông phục vụ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 22. Trong chức vụ tư lệnh sư đoàn 18 bộ binh, ông được mệnh danh là “Người Hùng Xuân Lộc” trong cuộc chiến đấu ngăn chặn bước tiến quân của 5 sư đoàn cộng sản Bắc Việt trong 12 ngày đêm vào những ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1975 tại mặt trận Xuân lộc, Long Khánh. Sau khi cộng sản Bắc Việt chiếm lấy miền nam ông bị lao tù 17 năm. Vào ngày 19 tháng 3 năm 2020, ông đã qua đời tại tiểu bang Connecticut trong vòng tay yêu thương của gia đình, cố Thiếu tướng Lê Minh Đảo hưởng thọ 87 tuổi. Trong ngày Quân Lực VNCH, sau 2 năm đại dịch cộng đồng gốc Việt ở nhiều nơi tại các tiểu bang đã tổ chức các buổi tưởng niệm vinh danh “Người Hùng Xuân Lộc” đặc biệt tại tiểu bang Massachusetts, cộng đồng tại thành phố Worcester với sự đồng ý của bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy, góa phụ phu nhân cố Thiếu Tướng Lê Minh Đảo đã long trọng tổ chức buổi tưởng niệm thiếu tướng. Chúng tôi đã có cơ hội tiếp chuyện cùng với bà Thủy và lắng nghe những chia sẻ của bà về cố Thiếu tướng Lê Minh Đảo như sau: