Lễ tưởng niệm Cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh & các anh hùng Đông Tiến tại miền Nam Cali

Theo thông lệ hàng năm, Đảng Việt Tân, Đảng Bộ Nam California đã tổ chức lễ tưởng niệm cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và Các Anh Hùng Đông Tiến, cũng như tổ chức buổi hội luận về tình hình đất nước, tại thành phố Westminster vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật 28/8/2016. Buổi tưởng niệm và hội luận có sự tham dự của các đại diện hội đoàn, đảng phái và các thành viên đảng Việt Tân.