Lễ tưởng niệm cố chủ tịch Hà Thúc Ký

Ngày 12/10/2014 vừa qua, khu bộ Đại Việt Cách Mạng Đảng thuộc tiểu bang Pennsylvania và New Jersey đã tổ chức nghi thức tưởng niệm nhà cách mạng Hà Thúc Ký – chủ tịch sáng lập Đại Việt Cách Mạng Đảng. Buổi lễ có sự hiện diện của ông Bùi Diễm – chủ tịch danh dự Đảng và toàn bộ ban chấp hành trung ương Đại Việt Cách Mạng Đảng, các đại diện các đoàn thể tiểu bang Philadelphia và các tiểu bang lân cận. Mời quý vị xem phần phóng sự sau đây.