Lễ tưởng niệm tử sĩ Hoàng Sa tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Ngày 19 tháng 1 năm 1974 Trung Cộng tấn công quân đội Việt Nam Cộng Hòa đồn trú tại quần đảo Hoàng Sa, và chiếm trọn quần đảo này từ ngày đó đến nay. Khi ấy, mặc dù hô hào thống nhất Bắc Nam, thế nhưng Bắc Việt và chính quyền cộng hòa miền nam Việt Nam đều thỏa hiệp làm ngơ trước hành động xâm lược của Trung Cộng. Hành động chiếm đóng Hoàng Sa đã mang một nhận thức mới đến người Việt Nam ở các quan điểm chính trị khác biệt, rằng không có tình đồng chí ý thức hệ, mà chỉ có sự ưu tiên vì lợi ích phe nhóm, đảng phái vượt lên trên, và lắng đọng tại cột mốc lịch sử này…