Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Lễ tưởng niệm 30 năm các Anh Hùng Đông Tiến và hội thảo tại Boston, MA

Lễ tưởng niệm 30 năm các Anh Hùng Đông Tiến và hội thảo tại Boston, MA

Cách đây 30 năm họ là những người Việt đầu tiên đã mở đầu cho chiến dịch đông tiến chống lại chính quyền CSVN và hơn 30 năm qua công cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài càng ngày càng mạnh mẻ hơn, bạo động hay ôn hoà những “Anh hùng đông tiến” và những người tranh đấu cho một Việt nam tự do dân chủ điều có một mục đích chung đó là chống lại chế độ độc tài Cộng Sản. Hôm nay tại Boston, đảng Việt Tân cơ sở Massachusetts đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm 30 năm từ ngày cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các chiến hữu của ông đã hy sinh trên đường trở về Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy có sự hiện diên của ban chấp hành cộng đồng cùng đông đảo các đại diện của các hội đoàn đoàn thể trong cộng đồng người Việt tại tiểu Massachusetts. Đặc biệt hôm nay có sự hiện diện của Blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải, GS Phạm Minh Hoàng và ông Lý Thái Hùng, Tổng bí thư của đảng Việt Tân.