Lễ truy điệu chiến sĩ trận vong tại Úc Châu

Vào đêm 23/9/2017, trước khi khai mạc đại hội Các Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam-Úc Châu tại trung tâm văn hoá & sinh hoạt Cộng Đồng Người Người Việt Tự Do New South Wales, một buổi lễ truy điệu 5 vị tướng lãnh đã tuẫn tiết khi đất nước rơi vào tay cộng sản cùng với các chiến sĩ vị quốc vong thân để bảo vệ nền tự do cho miền Nam.