Lễ truy điệu các tử sĩ trong trận Hoàng Sa ở Sydney

Mặc dù đang gặp những khó khăn vì đại dịch Covid-19, cộng đồng người Việt Tự Do tại tiểu bang New South Wales tại Úc đã đứng ra đảm trách việc tổ chức lần đầu tiên Lễ Truy Điệu các tử sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974. Phóng viên Hoài Phương & Nam Hương tường trình sau đây: