Lễ truy điệu 74 tử sĩ Hoàng Sa tại Úc Châu

Lúc 7 giờ tối ngày 23/01/16, Gia Đình Hải Quân New South Wales đã tổ chức buổi lễ truy điệu 74 tử sĩ đã hi sinh để bảo vệ lãnh thổ trước tây Trung Cộng trong trận hải chiến Hoàng Sa vào năm 1974. Mời quý vị cùng theo dõi một vài hình ảnh trong phóng sự sau đây được tường trình từ Úc Châu.