Lễ trình diện ứng cử viên Hội Đồng Chấp Hành CĐVN Nam California

Vào tối thứ Tư 20/9/2017 tại trụ sở Cộng Đồng Việt Nam Nam California thành phố Garden Grove, đã có buổi ra mắt các ứng cử viên vào Hội Đồng Chấp Hành và Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Việt Nam Nam California nhiệm Kỳ 2017 – 2020.