Lễ trao huy hiệu hoàng kim và đẳng thứ đại bàng hướng đạo tại Nam California

Vào sáng thứ Bảy 8/7/2017, Liên Đoàn Hướng Đạo Lạc Việt thuộc Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam Tây Nam Hoa Kỳ đã có buổi lễ trao huy hiệu Hoàng Kim và đẳng thứ Đại Bàng cho các hướng đạo sinh tại hội trường LDS Church, thành phố Westminster Nam California.