Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Lễ trao đẳng cấp Hướng Đạo Đại Bàng cho em Ryan Ngô tại Portland

Lễ trao đẳng cấp Hướng Đạo Đại Bàng cho em Ryan Ngô tại Portland

Vào lúc 4 giờ chiều Thứ Bảy ngày 21 tháng 10 năm 2017, Liên Đoàn Hướng Đạo Tây Sơn đã tổ chức Lễ Trao Đẳng Cấp Hướng Đạo Đại Bàng cho em đoàn sinh Ryan Ngô tại phòng Lasan giáo xứ Đức Mẹ La Vang thành phố Portland với sự tham dự của quý Huynh Trưởng của Council Hoa Kỳ và Việt Nam, các em hướng Đạo Sinh, và quý phụ huynh.

(96)