Lễ tiễn đưa chiến binh Thuỷ Quân Lục Chiến Denny Trần Đoàn tại Nam Florida

Phóng sự về Lễ tiễn đưa Linh cữu Chiến binh Thủy quân Lục chiến Denny Trần Đoàn. Cộng đồng miền Nam Florida, tất cả các hội đoàn, người thân và bạn bè của Denny Trần đã có mặt tiễn đưa anh lần cuối. Kímh mời khán thính giả theo dõi phóng sự sau đây.