Đang tải...

Lễ thượng kỳ VNCH vinh danh các cựu chiến binh ở Minnesota

Chủ Nhật ngày 17/11, lần đầu tiên sau hai thế hệ, gần một nửa thế kỷ sau ngày 30/4/1975, một giáo xứ của người Mỹ tại Hoa Kỳ ở tiểu bang Minnesota đãlàm Lễ Thượng Kỳ Việt Nam Cộng Hoà , vinh danh cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hoà và Hoa Kỳ trong Thánh lễ mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại nhà thờ Thánh Gerard Majella – Giáo Xứ Thánh Giêrađô, do Linh Mục Chủ Lễ Giuse Maria Vương Thiện Quốc tổ chức

TAGS: minnesota
Loading...