Lễ thượng kỳ và vinh danh Cờ Vàng tại Philadelphia

10 giờ sáng ngày 28-04-2017, Cộng Đồng Người Việt, tổ chức Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ tại Việt Nam và Hội Đồng Thành Phố Philadelphia đã tổ chức thượng kỳ và vinh danh Ngọn Cờ Vàng tai City Hall của thành phố Philadelphia.