Lễ thượng kỳ đầu năm Đinh Dậu tại Sydney

Thứ Bảy ngày 28/1, tức mừng 1 Tết Đinh Dậu, Cộng Đồng Người Việt Tự Do New South Wales – Úc Châu đã tổ chức lễ thượng kỳ đầu năm tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng.