Lễ Thanh Minh Tại Chùa Khánh Anh – Giao Thoa Giữa 2 Nền Văn Hoa Việt – Pháp

Trong khi người Việt có phong tục tảo mộ trong dịp lễ Thanh Minh vào tháng 3, thì ngày 1 tháng mười một tại Pháp là ngày tưởng niệm các vị thánh và người Pháp cũng đi thăm viếng mộ phần, tro cốt của người thân trong dịp lễ này. Chùa Khánh Anh (Pháp quốc) cũng tổ chức lễ tảo mộ vào ngày lễ các thánh như một sự hội nhập vào phong tục của nước Pháp. Phóng viên Tường An tường trình sau đây: