08/05/2024 | 74

LÊ THANH HẢI, NGUYỄN THÀNH PHONG BỊ KỶ LUẬT VÌ LIÊN QUAN ĐẾN VỤ VẠN THỊNH PHÁT

LÊ THANH HẢI, NGUYỄN THÀNH PHONG BỊ KỶ LUẬT VÌ LIÊN QUAN ĐẾN VỤ VẠN THỊNH PHÁT

Báo Vnexpress ngày 8 tháng 5 năm 2024 loan tin, tại kỳ họp thứ 41, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Cộng sản đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thực hiện kỷ luật Ban Thường vụ Thành uỷ Cộng sản tại Sài Gòn nhiệm kỳ 2010-2015, cùng 3 đảng viên là, Lê Thanh Hải, cựu Uỷ viên Bộ Chính trị, cụ Bí thư Thành uỷ thành phố; Nguyễn Thành Phong, cựu phó bí thư Thành uỷ, cựu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố; và ông Lê Hoàng Quân, cựu phó bí thư Thành uỷ và cựu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố. Nguyên nhân là, Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân thành phố vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Và hậu quả là Uỷ ban thành phố, cùng nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định của đảng, pháp luật của nhà cầm quyền trong cai quản các dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ở các gói thầu, dự án do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế thực hiện. Đã có nhiều đảng viên bị giải quyết hình sự. Và gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước. Bản thân ông Lê Thanh Hải, bị cho là chịu trách nhiệm chính trong các vi phạm liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát.