Lễ thăng cấp Thiếu Tướng Lập Thế Flora

Ngày 2/5/2020 vừa qua tại trụ sở chính của Virginia National Guard đã chính thức diễn ra buổi lễ thăng cấp Thiếu Tướng Lập Thế Flora. Phu nhân và con gái ông là người hân hạnh được gắn lon cho ông. Thiếu Tướng Lập Thế Flora là thuyền nhân đầu tiên và là người Việt thứ 2 mang cấp Thiếu Tướng trong Lục Quân Hoa Kỳ.