Lễ tấn phong Giám Mục gốc Việt Giuse Nguyễn Thế Phương tại Canada

Ngày 25 tháng 08 năm 2016, phóng viên SBTN tại Canada đã có mặt trong Đại Lễ tấn phong của một vị giám mục gốc Việt tại Giáo phận Kamloops, đó là ông Giuse Nguyễn Thế Phương. Buổi lễ được long trọng cử hành vào lúc 3 giờ trưa tại Trung Tâm Sandman Centre Arena với sự hiện diện quý Giám Mục, quý linh mục, quý Nam Nữ Tu sĩ và đông đảo giáo dân đến từ Việt Nam, Hoa Kỳ và Pháp Quốc. Đặc biệt có sự hiện diện gia đình huyết tộc và linh tông của Đức Tân Giám Mục Giuse.