Lễ rước lợn độc đáo ở làng La Phù – Hà Nội

Ngày 13 tháng Giêng hàng năm người dân làng La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội, lại tổ chức lễ hội rước lợn. Vào ngày diễn ra hội tế, dân làng làm thịt lợn sạch sẽ rồi đặt lên kiệu trang trí. 17 con lợn của các xóm trong làng La Phù được bày tại đình làng. Lễ tế bắt đầu từ 11h đêm đến 1h sáng hôm sau. Vào 7h sáng toàn bộ số lợn tế lễ được mổ xẻ, làm thịt và phát lộc cho những người dân trong làng như một sự may mắn đầu năm.