Lễ phủ quốc kỳ VNCH linh cữu cố Đại Tá Liêu Quang Nghĩa

Vào chiều thứ Sáu 2/12/2016 đã có buổi lễ phủ kỳ trên linh cữu cố đại tá Lưu Quang Nghĩa tại nhà quàn Sugar Land Mortuary, Houston Texas. Buổi lễ có sự tham dự đông đảo các vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo, các cựu chiến sỹ Việt Nam Cộng Hoà, các thân hữu và tang quyến.