ADS

Lễ phủ kỳ ông Kiên Bé, Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo

Vào lúc 10 giờ sáng Thứ Tư ngày 07 tháng 12 năm 2016, Liên Hội Cựu Quân Nhân VNCH Oregon đã tưởng niệm và tổ chức nghi lễ Phủ Cờ cố Niên Trưởng Kiên Bé – Nguyên Chánh Văn Phòng Bộ Thông Tin của chính phủ Trần Văn Hương đồng thời là Cán bộ Cao Cấp thuộc Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo VNCH. Kính mời khán thính giả theo dõi phóng sự sau đây.

Bài Liên Hệ