Lễ phát thưởng niên học 2016 – 2017 tại vùng Central Valley California

Theo truyền thống liên tục hàng năm, nhằm tuyên dương thành quả học tập và khuyến khích tinh thần hiếu học của các em học sinh gốc Việt tại vùng Central Valley California, lễ phát thưởng niên học 2016 – 2017 dành cho 100 học sinh người Mỹ gốc Việt xuất sắc tại thành phố Fresno và các vùng phụ cận đã được tổ chức bởi Hội Khuyến Học Fresno & Clovic. Buổi lễ diễn ra trong hội trường của trường Maple Creek Elementary School.