Đang tải...

Lễ nhậm chức Thị Trưởng TP Haltom, Texas của TS Trương Minh Ẩn

Vào lúc 7 giờ tối ngày thứ hai 13 tháng 5 năm 2019, một buổi lễ tuyên thệ nhậm chức Thị trưởng thành phố Haltom của Tiến sĩ Trương Minh Ẩn với sự tham dự đông đảo đồng hương Việt Nam trong vùng.

Loading...