Lễ nghinh đón tượng Đức Mẹ Fatima Thánh Du tại Portland

Vào 2 giờ trưa Thứ Bảy ngày 14 tháng 10 năm 2017, cuộc nghinh đón tượng Đức Mẹ Fatima Thánh Du tại Giáo xứ Đức Mẹ La Vang thành phố Portland đã cuốn hút rất đông tín hữu từ khắp nơi về tham dự. Buổi lễ do Hội Đạo Binh Xanh Đức Mẹ Fatima bảo trợ và rước qua 50 tiểu bang của Hoa Kỳ.