Lễ Mẹ Mân Côi – Bổn mạng phong trào giáo dân Việt Nam hải ngoại Boston

Theo thông lệ hàng năm, các thành viên trong phong trào giáo dân Viêt Nam hải ngoại đều tổ chức buổi lễ tuyên thệ để lập lại lời tuyên kết dấn thân phục vụ giáo hội trong phong trào giáo dân Việt Nam hải ngoại tại Boston. Buổi lễ mẹ Mân Côi – bổn mạng phong trào giáo dân Việt nam hải ngoại lần thứ 22 được tổ chức tại nhà thờ St.Ambrose.  Thánh lễ trang trọng đã được cử hành với sự tham dự của các linh mục trong giáo phận, các hội đoàn đoàn thể trong cộng đồng cùng với hàng trăm giáo dân đến từ các thành phố trong tiểu bang Massachusetts.