Lễ kỷ niệm năm thứ 69 ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt

Vào lúc 10 giờ 30 sáng Chúa Nhật 3/4/2016 tại thành phố Santa Ana miền nam Cali, ban trị sự Phật Giáo Hoà Hảo Nam Cali, do Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu làm hội trưởng, đã tổ chức buổi Kỷ Niệm Năm Thứ 69 Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Vắng Mặt. Buổi lễ có sự hiện diện các vị đại diện tôn giáo, các vị dân cử như Giám Sát Viên Andrew Đỗ, Thị Trưởng Westminster – ông Tạ Đức Trí và tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.