ADS

Lễ kỷ niệm chiến thắng Đống Đa tại Úc Châu

Ban nghi lễ của nhà thờ Quốc Tổ đã tổ chức lễ kỷ niệm chiến thắng oai hùng của vua Quang Trung cùng thế hệ Tây Sơn trong trận Đống Đa vào mùng 5 Tết.

Bài Liên Hệ