Lễ khánh thành tượng đài & tên đường vua Quang Trung tại miền Nam California

Vào trưa Chúa Nhật 10/9/2017, Uỷ Ban Xây Dựng Tượng Đài Vua Quang Trung, sau 3 năm vận động và xây dựng, đã tổ chức buổi lễ khánh thành tượng đài và đặt tên đường vua Quang Trung tại thành phố Garden Grove nam California.