Lễ khánh thành Thánh Thất Cao Đài San Diego

Vào ngày 3 tháng 7, năm 2016, nhằm ngày 29 tháng 5-Bính Thân, Thánh thất Cao Đài San Diego đã được khánh thành. Chương trình Lễ Khánh Thành được tổ chức trong 2 ngày: Ngày thứ 7 là Lễ Tiêu Đàn theo nghi thức đạo cao trì, Ngày Chủ Nhật là Lễ Khánh Thành Thánh Thất tại San Diego. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây.