Lễ Khánh Thành Công Viên Sài Gòn Tại Canada

Vào ngày thứ bảy 14 tháng 5 năm 2022 ,vào lúc 2 giờ trưa tại Mississauga, Canada, Ủy ban Phối hợp Xây dựng Saigon Park Mississauga đã tổ chức lẽ khánh thành Saigon Park, rộng 8.76 mẫu, có các trang thiết bị tập thể lực ngoài trời, đường đi bộ dài 1 cây số, hồ nhân tạo, địa điểm BBQ, công trình nghệ thuật. Phóng Viên Vũ Nhân Từ Toronto, Canada tường trình trong phóng sự sau đây: