Lễ khai kỳ phướn Việt Mỹ ở đại lộ Bolsa, Nam California

Sau một thời gian chuẩn bị, Cộng Đồng Việt Nam Nam California vào trưa Chúa Nhật 22/4/2018 đã tổ chức buổi lễ khai kỳ phướn Việt Mỹ trên đại lộ Bolsa – Trần Hưng Đạo thuộc thành phố Westminster Nam California.