Lễ huý nhật Đức Thánh Trần Hưng Đạo tại Flordia

Để tưởng nhớ đến vị Anh Hùng Dân Tộc Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã đánh đuổi quân Nguyên Mông ra khỏi bờ cõi Việt Nam, giữ vững nền độc lập nước nhà, Hội Đức Thánh Trần Hưng Đạo Trung tâm Florida phối hợp với hội Tế Lễ, Hội Hải Quân Hàng Hải và Võ Đường VOVINAM Florida cùng tổ chức Đại Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần Hưng Đạo năm 2016. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây.