Đang tải...

Lễ hội truyền thống Arirang của Nam Hàn tại Garden Grove, quận Cam

Từ đây đến cuối tuần, tại thành phố Garden Grove, tiểu bang Calfornia có một chương trình lễ hội của người Nam Hàn. Tiến Trung tường trình sau đây

Loading...