09/02/2015 | 0

Lễ hội trượt tuyết cho người mù

Lễ hội trượt tuyết cho người mù

Killington, Vermont. (CBS) — Anh Tom Kershaw mạo hiểm đi đến Vermont để thử chơi một môn thể thao mới, đó là trượt tuyết xuống đồi. Nhưng đối với người đàn ông ở Long Island, học trượt tuyết chỉ mới là một phần của cuộc thử thách. Anh Kershaw là người mù.

Nhưng nhờ Lễ Hội Trượt Tuyết Mùa Đông của tổ chức Vermont Adaptive Ski and Sports, anh đang trượt xuống những con dốc tuyết ở núi Pico. Tổ chức Vermont Adaptive cùng với Hiệp Hội Lực Sĩ Mù Hoa Kỳ tổ chức Lễ Hội Mùa Đông hồi cuối tuần vừa qua, đưa anh Kershaw và 20 lực sĩ khiếm thị từ khắp nước Mỹ đến những con đường trượt tuyết. Các hoạt động của Lễ Hội Mùa Đông bao gồm trượt tuyết xuống đồi, trượt tuyết băng đồng, và trượt tuyết bằng giày. Các lực sĩ mù tham gia các hoạt động này với sự giúp đỡ của các hướng dẫn viên. Mỗi người trượt tuyết có tới 3 hướng dẫn viên, và họ được huấn luyện đặc biệt để đáp ứng với các nhu cầu của từng lực sĩ.

Hướng dẫn viên Mike Doten nói rằng, anh là cặp mắt của thân chủ, cho nên anh phải dự đoán mọi hiểm nguy có thể xuất hiện xung quanh và dự đoán địa hình. Đầu tiên và quan trọng nhất là bảo đảm an toàn cho họ. Khi hướng dẫn họ trượt xuống đồi, anh phải thông báo mọi khúc cua, và bảo đảm là họ dừng lại kịp thời. Và sau cùng là cùng với họ có một khoảng thời gian vui vẻ. Vermont Adaptive có những chương trình quanh năm dành cho người khuyết tật, mà Lễ Hội Mùa Đông vào cuối tuần vừa qua chỉ là một cách để đưa những người khiếm thị ra ngoài trời. (Huy Lam)