Lễ hội năm âm lịch tại Cabramatta – Úc Châu

Không khí Tết Nguyên Đán tại Sydney năm nay đến muộn và kéo dài hơn mọi năm, đặc biệt là tại Cabramatta, nơi có nhiều người Việt sinh sống. Mãi đến ngày 3 và 4/3/2018, sau ngày rằm tháng Giêng khi thời tiết bắt đầu chuyển sang Thu thì hội đồng thành phố Fairfield mới tổ chức 2 ngày hội chợ tại khu Freedom Plaza của Cabramatta.