Lễ hội mừng Xuân Canh Tý 2020 tại Hartford, Connecticut

Hội tương trợ người Việt tại Connecticut được thành lập cách đây 39 năm từ khi nhóm người Việt đầu tiên đặt chân đến tiểu bang được gọi là tiểu bang Hiến Pháp từ những năm 75 và một số du học sinh ở lại sau năm 1975. Vào những năm 80, trong bối cảnh thuyền nhân ti nạn cộng sản càng ngày càng gia tăng, nhu cầu yểm trợ hội nhập cho một cuộc sống mới mà nhóm Hội Tương Trợ người Việt cho rằng rất cần thiết đã thúc đẩy nhóm thiện nguyện viên mở ra hội tương trợ để tiếp tục giúp đỡ đồng hương đến sau. Trong tinh thần tương trợ cộng đồng người Việt và tiếp tục duy trì và bảo tồn văn hóa Việt Nam tại tiểu bang Connecticut. Ông Hồng Phó, chủ tịch hội, hàng năm làm lễ đón Xuân chung vui cùng với đồng hương để sưởi ấm thâm tình của những người con xa xứ trong mùa đông giá lạnh tại vùng Đông Bắc