Lễ hội Harvest tại miền Nam California nhân dịp lễ Halloween

Với ý tưởng tốt đẹp và nhằm tạo điều kiện an toàn cho các em vui chơi trong tối ngày Halloween thứ Ba 31/10/2017, Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Hy Vọng tại thành phố Westminster Nam California đã tổ chức lễ hội Harvest Festival và được sự tham dự đông đảo các em thuộc nhiều sắc dân trong vùng.