Home Phóng Sự Phóng Sự Việt Nam Lễ giỗ thứ 46 của mũ đỏ Nguyễn Văn Đương với “linh cốt” gió

Lễ giỗ thứ 46 của mũ đỏ Nguyễn Văn Đương với “linh cốt” gió

Sáng ngày 24 tháng 2 năm 2017, nhằm ngày 28 tháng giêng âm lịch, gia đình cố đại úy Nguyễn Văn Đương tổ chức lễ cúng giỗ lần thứ 46 cho ông tại ngôi Tịnh Thất Trung Tâm, Sài Gòn. Đây là lần đầu tiên, gia đình cố đại úy Đương tổ chức lễ giổ cho ông tại Chùa, với linh vị, “hũ cốt gió” cùng với di ảnh. “Hũ cốt gió” của ông là những nắm đất hốt trên đồi 31, Hạ Lào được vợ và con trai của ông Đương đem về hồi tháng 4/2016, đúng với tâm nguyện của gia đình.