Lễ giỗ lần thứ 53 cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm tại Úc Châu

Vào sáng ngày 12/11/2016, hội Thân Hữu Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản tại Sydney đã tổ chức lễ giỗ lần thứ 53 cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm do Đức Cha Vincente Nguyễn Văn Long làm chủ tế tại thánh đường Our Lady Of The Rosary. Chúng tôi nhận  thấy nhạc sĩ Trúc Hồ từ Hoa Kỳ sang cũng có mặt cùng với hàng trăm đồng bào và đại diện các hội đoàn, đoàn thể tại Sydney đến tham dự thánh lễ tưởng nhớ đến vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên khai sáng nền Đệ Nhất Cộng Hoà của Miền Nam Việt Nam.