Lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo lần thứ 715

Ngày 20 tháng 8 âm lịch, nhằm 02/10/2015, là lần Giỗ thứ 715 của Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Từ năm 1932, người dân Sài Gòn bắt đầu tổ chức lễ giỗ Đức Thánh Trần vào ngày mất của người là 20 tháng 8 âm lịch, tại Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo, ở số 36 đường Hiền Vương. Lễ Giỗ thường kéo dài trong 4 ngày. Đền thờ Đức Thánh Trần không chỉ là nơi tôn vinh vị anh hùng mà còn là nơi giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho mọi người khi viếng thăm.