Lễ giỗ Đức Ngô Quyền tại Sydney – Úc Châu

Vào chiều ngày 25/2/2016, tại Nhà Thờ Quốc Tổ ở Sydney, ban nghi lễ của Tập Hợp Đồng Tâm đã tổ chức buổi Lễ giỗ Đức Ngô Quyền – vị vua đã có công đánh đuổi quân Nam Hán trong trận Bạch Đằng và được xem là vị Tổ Trung Hưng của Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.