Lễ giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm lần thứ 54 tại Portland

Vào lúc 6giờ chiều Thứ Năm ngày 2 tháng 11 năm 2017, nhóm Tinh Thần Ngô Đình Diệm đã tổ chức lễ tưởng niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm lần thứ 54 tại Giáo xứ Đức Mẹ La Vang, thành phố Portland.