Lễ giỗ 5 năm ngày mất cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng tại Houston, Texas

Chủ Nhật ngày 16/12/2018 tại nhà hàng Ocean Palace ở Houston, Texas đã diễn ra lễ giỗ lần thứ 5 của cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng do Mẹ đỡ đầu của anh – cô Tôn Nữ Châu Anh tổ chức. Có khoảng trên 50 quan khach đến tham dự gồm ban đại diện cộng đồng Houston, ông Nguyễn Văn Tánh chủ tịch người Việt quôc gia liên bang Hoa kỳ, ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh, phong trào Hưng ca Hải ngoại, nhac sĩ Nam Lộc và một số anh chị em ca sĩ địa phương.